Ne Aramıştınız ?

Mete Gazoz, Türk olimpik okçudur. İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü sporcusudur. Uluslararası spor kariyerine 2013 yılında başlayan sporcu, 10 Mayıs 2021 tarihinde dünya sıralamasında olimpik yay erkekler kategorisinde 2. sıraya ulaşmıştır.. Tokyo Olimpiyatlarında Okçuluk branjında altın madalyayı ülkemize kazandırmıştır.
Mevlana Hazretleri, miladi 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içinde yer alan Horasan ülkesinin Belh şehrinde doğmuştur. Asıl ismi Celaleddin Muhammed'dir. Annesi Mümine Hatun,babası “Sultanü'l-ulema” yani “Alimler Sultanı” olarak tanınan Bahaeddin Veled'dir.
Belli bir konuda yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler.
Bir ülkede yürürlükte bulunan yasa, tüzük, yönetmelik, kararname vb.nin tümü.
MGK, Milli Güvenlik Kurulunun kısaltmasıdır. Milli Güvenlik Kurulu 1982 Anayasası'nın 118. maddesi ile yürürlüğe girmiştir. Bununla beraber MGK Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinden sorumlu olan tüm birimlerin denetimlerinden sorumlu bir kuruluştur. Milli Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarından kurulur. Gündemin özelliğine göre kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağırılıp görüşleri alınabilir.
Millet ya da ulus, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu topluluk. Milleti etnik gruptan ayıran şey, daha politik olmasıdır.
SOM füzesi Roketsan Umtas Tanksavar Füze Sistemi T129 Atak Helikopteri Bora 12 keskin nişancı tüfeği Fırtına obüsü Altay tankı Akya milli torpido Milgem milli gemi Anka insansız hava aracı Atmaca milli gemi savar Hürkuş Milli piyade tüfeği MPT Pars zırhlı muharebe aracı Kasırga füze sistemleri BMC Kirpi (zırhlı araç) Cobra (zırhlı araç)
Atatürk milliyetçiliği, 1924 Anayasası'nın 88. maddesinde ve Atatürk İlkeleri'nde de belirtilmiş olan, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin, ulus tanımını kimlik ve siyasi birliktelik değerlerine dayandıran sivil milliyetçi bir vatanperverlik anlayışıdır.
Şehzade Camii Süleymaniye Camii Selimiye Camii
Yakalanan, sorgulanan kişinin haklarını bilme hakkı temel kural. Yani polis, sorgudan önce kişiye hiçbir şey söylemeyebileceği ve söyleyeceği her şeyin kendisi aleyhine delil olarak kullanılabileceği ikazını yapmak zorunda
Yakalanan, sorgulanan kişinin haklarını bilme hakkı temel kural. Yani polis, sorgudan önce kişiye hiçbir şey söylemeyebileceği ve söyleyeceği her şeyin kendisi aleyhine delil olarak kullanılabileceği ikazını yapmak zorunda.
Misak-ı Milli Kararları, 28 Ocak 1920’de kabul edilmiştir. Misak-ı Milli Kararları, Atatürk’ün liderliğinde toplanan Erzurum ve Sivas Kongrelerinde vatanın kurtuluşu için saptanan ilkelerin, Osmanlı Mebusan Meclisince de kabul edildiğini göstermesi açısından önemlidir. Böylece Türk milleti, düşman işgaline karşı direneceğini tüm dünyaya duyurmuştur.
MOBESE, Türkiye'nin 81 ilinde bulunan sistemle, suç ve suçluyla mücadele eden güvenlik kuvvetlerinin elini güçlendirmek amacıyla kurulan kameralı güvenlik sistemleridir. 2007'den bu yana kurulan sistemlerin maliyeti İçişleri Bakanlığı bütçesi tarafından ve il özel idareleri tarafından karşılanmıştır.
Kültürel bağlamda modernizm, 19. yüzyılda geleneksel anlamdaki edebi, sanatsal, sosyal organizasyon ve gündelik yaşamın geçerliliğini yitirdiği fikriyle ortaya çıkmıştır. Sanat tarihi açısından özel bir adlandırma olan modernist hareketin 19. yüzyıl ortasında Fransa'da ortaya çıktığı kabul edilir.
Kültürel bağlamda modernizm, 19. yüzyılda geleneksel anlamdaki edebi, sanatsal, sosyal organizasyon ve gündelik yaşamın geçerliliğini yitirdiği fikriyle ortaya çıkmıştır. Sanat tarihi açısından özel bir adlandırma olan modernist hareketin 19. yüzyıl ortasında Fransa'da ortaya çıktığı kabul edilir. Postmodernizm, modernizmin sonrası ve ötesi anlamında bir tanımlama olarak kullanılmaktadır ve modern düşünceye ve kültüre ait temel kavram ve perspektiflerin sorunsallaştırılmasıyla ve hatta bunların yadsınmasıyla birlikte yürütülmektedir.
Siyasal gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle kalıt yoluyla aile bireylerine geçtiği devlet biçimi.
Demokrasi halkın her bölümünün ülke yönetiminde söz sahibi olması, kendi -iradesi ile seçmiş olduğu kişilere yönetme hakkını seçimlerle belirlediği kişilere vermesidir. Monarşi ise, egemenliğin padişah, kral, çar, imparator, şah ya da sultan gibi unvanlar taşıyan bireylere ait olduğu yönetim biçimidir. Monarşi yönetiminde yönetme yetkisi babadan oğula geçmektedir. Ya da yönetme yetkisi hanedan üyelerinden birine geçmektedir. Cumhuriyet yönetiminde böyle bir uygulama yoktur. Egemenlik tek kişinin değildir. Yönetici olan kişi ölene kadar yönetimde kalabilir. Yönetme yetkisi babadan oğla ya da hanedan üyelerinden birine geçmektedir. Kanun çıkarma, yargılama, vergi toplama, savaşa ve barışa karar verme yetkisi yönetici kişiye aittir. Sonuç olarak; halk egemenliğinin olmaması, tek bir bireyin yönetimde söz sahibi olması gibi unsurlar demokrasiye uygun olmayan unsurlardır
Mondros ateşkes antlaşmasının bizleri ilgilendiren en önemli maddeleri; İstanbul ve Çanakkale Boğazları açılacak, Karadeniz işgal edilecektir. İtilaf Devletleri esirleri ile Ermeni esirler İstanbul’da şartsız şekilde İtilaflara iade edilecektir. Osmanlı ordusu hudutların korunması ve asayişin temini dışında terhis edilecek
Monopol piyasa ya da bilinen diğer adıyla tekel piyasa da bu kollardan biridir. Monopol piyasa, rakipsiz tek bir firmanın o piyasaya hakim olması anlamında kullanılmaktadır. Ürüne ait tüm sektör tek bir firmadan oluşmaktadır. Monopol firmanın üretimindeki malların başka bir firma tarafından üretilememesi demektir.
MOSSAD; dünya genelinde faaliyet gösteren, en gizli, en bilinmeyen istihbarat örgütüdür. MOSSAD veya resmî ismiyle HaMOSSAD leModiʿin uleTafkidim Meyuḥadim İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatıdır.
Güdü veya motiv, bireyin hareket ve davranışlarını başlatan içsel güç. Davranışa enerji sağlayan organizmanın içindeki ve çevredeki güçler olarak tanımlanır.
Türkçe’yi sadeleştirme çalışmalarının sonucu olarak “çağdaş uygarlık düzeyi” olarak da nitelenen, Atatürk’ün Türk ulusuna, ulaşılmasını hedef olarak gösterdiği seviye. Diğer ülkelerden farklı olma durumu. Yani gerek sosyal gerek ekonomik gerekse bilimsel açıdan diğer ülkelerden daha önde olan ülkelerin bulunduğu konum.
Muasır Medeniyet Seviyesi: Türkçe'yi sadeleştirme çalışmalarının sonucu olarak "çağdaş uygarlık düzeyi" olarak da nitelenen, Atatürk'ün Türk ulusuna, ulaşılmasını hedef olarak gösterdiği seviye. Çoğu tarafından modern batı dünyasının bu gün eriştiği nokta olarak da hayal edilmektedir.
Mahkeme kurulmadan yaptırım veya ceza uygulanmaz. Dava açılmadan yargılama yapılamaz.
Mum dibine ışık vermez atasözünün anlamı Türk Dil Kurumu içerisinde de hem hemen diğer sözlükler ile aynı şekilde açıklanmıştır. Güçlü olan kişiler uzaktaki bireyleri koruyup kollayarak fayda sağlamış olduğu kadar kendi yakınlarına fayda sağlamazlar. Bir kimse başkalarına bol bol yapmış olduğu yardımı ya da desteği yanı başındaki bireylere yapmazlar. Başkalarına yardım konusunda oldukça etkili olan bir şahıs kendi yakınlarına yardımcı olamaz.
Malazgirt meydan muharebesinin yapıldığı yer.
Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona sahip bir organizma ise mutant olarak adlandırılır.
Mutlak eşitlik yani her şeyin her yönüyle aynı olması aslında adalete zıt bir kavramdır. Adalet, hak sahibine hakkını vermektir. Eşitlik, var olan iki şeyin bütün yönleriyle birbirine denk olmasıdır.
Mülteci; "ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişi" olarak tanımlanıyor. Yani mültecilere; uluslararası anlaşmalarla özel statü ve hukuki koruma sağlanıyor. Henüz bu korumadan faydalanamayanlar ise “sığınmacı" olarak nitelendiriliyor. Sığınmacı, mülteci olarak uluslararası koruma arayan ancak statüleri henüz resmi olarak tanınmamış kişilere deniyor.
Irkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönmeyen veya dönmek istemeyen kişidir.
Münhasır ekonomik bölge, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca bir devletin deniz kaynaklarının araştırılması ve kullanılmasında su ve rüzgâr enerjisi de dâhil olmak üzere özel haklara sahip olduğu deniz bölgeleridir.
'Müsilaj, denizel sistemde sahte bir dip yapısı oluşturarak, özellikle balıkların hem beslenmesine hem üremesi hem de göçleri üzerine olumsuz etkileri olmaktadır. Müsilaj, deniz çayırlarının üzerini, balıkların yuvalarını, yumurtaların üzerini örter. Dolayısıyla oksijen alışverişinde sıkıntı olabilir.
Müspet Hukuk (Pozitif hukuk-Yürürlükte olan hukuk – dogmatik hukuk): Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan yazılı (anayasa, uluslar arası antlaşmalar, kanunlar, khkler, tüzükler vs.) ve yazısız hukuk kurallarının (örf ve adet hukuku kuralları) tümüne birden verilen isimdir.
Narko terörizm, uyuşturucu tacirleri tarafından kendi yasa dışı işlerini korumak için kullanılan terör taktikleridir. Uyuşturucu baronlarıyla, silahlı örgütler arasında ittifakı tarif eder. Her ikisi de hükûmetlerin istikrarının bozulmasından ve kurulu toplumsal düzenin çökmesinden çıkar elde etmektedir.
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Politik ve askeri bir ittifak olan bu örgüt Avrupa ve Kuzey Amerika’dan 30 ülkeyi bir araya getirir. Bu ülkeler bir araya gelerek güvenlik ve savunma konuları üzerinde danışmalarda bulunurlar ve işbirliği yaparlar.
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşan uluslararası bir ittifaktır. 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması'nın imzalanması ile kuruldu. 30 üye ülkenin ikisi Kuzey Amerika'da, yirmi sekizi ise Avrupa'da yer almaktadır. İzlanda dışında her ülkenin ordusu bulunmaktadır ALMANYA (1955) AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949) ARNAVUTLUK (2009) BELÇİKA (1949) BİRLEȘİK KRALLIK (1949) BULGARİSTAN (2004) ÇEK CUMHURİYETİ (1999) DANİMARKA (1949) ESTONYA (2004) FRANSA (1949) HIRVATİSTAN (2009) HOLLANDA (1949) İSPANYA (1982) İTALYA (1949) İZLANDA (1949) KANADA (1949) KARADAǦ (2017) KUZEY MAKEDONYA (2020) LETONYA (2004) LİTVANYA (2004) LÜKSEMBURG (1949) MACARİSTAN (1999) NORVEÇ (1949) POLONYA (1999) PORTEKİZ (1949) ROMANYA (2004) SLOVAKYA (2004) SLOVENYA (2004) TÜRKİYE (1952) YUNANİSTAN (1952)
Navigasyon, Türkçe'ye seyir ya da seyrüsefer olarak çevirilebilir, ancak birçok teknolojik terim gibi bu kelime de Türkçeleşmiş bir kelime olarak dilimize “Yol Kılavuzu” anlamında girmiştir.
Navtex deniz seyir ikazlarını, meteorolojik tahminleri ve ikazları, arama kurtarma ilanlarını ve gemiler için yayınlanan benzer bilgileri gemilere anında iletmek için tasarlanmış uluslararası bir iletişim sistemidir.
Bir kişiye veya gruba karşı ırk, dil, din, cinsiyet ve cinsel yönelim gibi nedenlerle duyulan önyargıyla işlenen, doğrudan ve dolaylı şiddet içeren suç- lar olarak tanımlanabilir.
Nefret.Suçu; bir kişiye veya gruba karşı ırk, dil, din, cinsiyet ve cinsel yönelim gibi nedenlerle duyulan önyargıyla işlenen, doğrudan ve dolaylı şiddet içeren suç- lar olarak tanımlanabilir.
Neoklasik kelime anlamı olarak tanımlarsak yeni eskiler. Yani üzerinden zaman geçtiği halde değerini yitirmeyip türünün özgün örneği olarak görülen şeylere klasik diyoruz. Neoklasik te yeni klasikler yaratma çabası veya klasiklere yeni formlar verme / işleme çabası olarak yorumlayabiliriz.
TDK, nitelik terimini “bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet” olarak tanımlamaktadır. Yani nitel anlam, “varlıkların nasıl olduğunu, niteliğini gösteren; sayılamayan, ölçülemeyen bir değeri, özelliği ifade eden sözcükler” olarak açıklanabilir.
Yeni Düzen anlamını taşır, Osmanlı Devleti’nin askerin ıslah ve yenileştirilmesine karşılık gelir ve bu amaçla oluşturulan askeri birliklere aynı isim kullanılarak Nizam-ı Cedid Ordusu denir
Kelsen tarafından ortadan atılan bu kuram, hukukun ne olduğunu ve nasıl olutuğunu araştırır; olması gereken ile uğraşmaz; hukuk bir normlar bütünüdür, bir normatif düzendir; hukuk aynı zamanda birbirinin üzerine sıralanmış (hiyerarşik) bir düzendir.
Hukuk sistemi yapısında bulunan anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri normlar, düzensiz olarak değil, alt-alta, üst üste bulunmaktadır. Normlar birbirleriyle ilişkilidir ve piramit düzeni şeklinde bulunmaktadır. Normlar birbirleriyle altlık üstlük ilişkisi içerisindedir.Bu ilişki ‘’Normlar hiyerarşisi’’ veya ‘’hukuk düzeni piramidi’’ olarak adlandırılmaktadır. Söz konusun piramitte alt kademede yer almakta olan norm, geçerliliğini üst kademede yer alan normdan almaktadır. Bu sebeple üst kademedeki norma aykırı olamaz. Bu kapsamda örnek olarak kanun anayasaya, yönetmelik de kanuna aykırı olamaz. Söz konusu hiyerarşi, en üst kademede anayasa olacak biçimde: Anayasa Kanun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi • Yönetmelik
Nörodejenerasyon, nöronların ölümü de dahil olmak üzere nöronların ilerleyen yapı veya fonksiyon kaybıdır. Nörodejeneratif süreçlerin bir sonucu olarak amiyotrofik lateral skleroz, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, ölümcül ailesel uykusuzluk ve Huntington hastalığı gibi birçok nörodejeneratif hastalık ortaya çıkar.
Nuri Bilge Ceylan, Türk yönetmen, senarist ve fotoğrafçı. 1998 yılından itibaren çektiği uzun metrajlı filmler ile birçok ödül kazanmış ve uluslararası alanda tanınmıştır. Kış Uykusu filmi 2014 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü kazanmış ve sinema tarihinde bu ödülü kazanan ikinci Türk filmi
Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 15-20 Ekim 1927 tarihlerinde, 1919'dan 1927'ye dek kendisinin ve silah arkadaşlarının faaliyetlerini özetlediği konuşmasının metnidir. Kültür Bakanlığı Yayınevi tarafından (belgeler bölümü dışında) yaklaşık 900 sayfalık bir kitap olarak yayımlanmıştır ve Türkiye'nin bu dönemle ilgili en temel resmî tarih kaynağı olma niteliğindedir. Nutuk'un güncel Türkçeye çevrilmiş sürümleri pek çok yayınevi tarafından basılmış, bazıları Söylev adını tercih etmişlerdir. Nutuk, belgeleri sayesinde, Atatürk'ün tarihçi kimliğini de ortaya koymaktadır. Atatürk, yaşanılan olaylarla ilgili kayıtlı belgeleri toplamış ve Nutuk'u yazarken bu belgelere dayanarak icraatlarını özetlemiştir.
Nüfus, bir ülkede ya da bir yerde yaşayan insanların toplamını yalnızca bir sayısal bilgi olarak ifade eder. Nüfuz ise bu insan sayısının etkisini ve gücünü ifade eder.
Kişi başına düşen milli gelirde azalma meydana gelir. İnsan sayısının artması, bölgede iş bulma imkanını zorlaştırır. Nüfus artışının yaşanması, tüketimin artmasını etkiler. İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılaması daha zor hale gelir. Ülkedeki kalkınma hızı düşüşe geçer. İnsanların bilinçsizce hareket etme olasılığı artacağı için çevre kirliliği yaşanmaya başlar. Ülke genelinde tasarruf azalmaya başlar. Nüfus artışının başlanması insanların göç etmesine neden olur. Belediye hizmetlerinde aksamalar meydana gelir. Ülkede ihtiyaç daha fazla olacağından ihracat azalmaya başlar. Nüfusa bağlı yatırımlar artmaya başlar. Nüfus sayısının artması konut sıkıntısını doğurur ve gecekonduların sayısı artmaya başlar. Tarım arazileri amacının dışında kullanılmaya başlanır. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksamalar meydana gelmeye başlar. Nüfus artışının yaşanması hava kirliliğinin oluşmasına neden olur. Çarpık kentleşme sorunları başlar. Fabrika, sanayi ve park alanları daha fazla ihtiyaç dahilinde olacağı için orman sayısı azalmaya başlar. Artan nüfusu besleyebilmek için toprak kullanımında aşırılık meydana gelir bu da toprak erozyonunu hızlandırır. Ulusal gelirin büyük bir bölümü ülke nüfusuna harcanmak zorunda kalır ve bu da kalkınma hızının düşmesini etkiler.
Nüfusun azalmasının nedenleri; eğitim düzeyinin yükselmesi, üretime yönelik insan gücü gereksiniminin azalması, kentleşmenin artması, çocuk ve genç yaştakilerde ölümlerinin azalması, kadının yoğun iş yaşamı, daha özgür ve rahat yaşama isteği olarak gösterilebilir.
Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla bilinen OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.
Cevap: Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla bilinen OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.
Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla bilinen OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.
Şu şöyle olsaydı, bu böyle olsaydı diye dileklerde bulunarak bir işte bir sonuca ulaşılamaz. Bir işte bir sonuç elde etmenin yolu dileklerde bulunmak değil, çok çalışmaktır.
Ombudsman, şikayetleri ve bir takım teşebbüsleri ele alıp değerlendiren ve bunlara her iki taraf için de tatmin edici çözümler bulan kişidir. Kelime kökeni açısından İsveççe'de “arabulucu” anlamına gelen ‘ombuds’ ve “kişi” anlamına gelen ‘man’ kelimelerinden oluşmuştur ve aracı kişi anlamına gelmektedir.
Organize suç, maddi çıkar veya güç elde etmek üzere çeteleşmeyi ifade eder. Ulusal ve uluslararası bağlantılı, belli bir teşkilatlanmaya giderek gerçekleştirilen özellikle uyuşturucu ve psikotrop maddeler, mali suçlar ile silah kaçakçılığı başta olmak üzere, yüksek kazanç sağlayan türden suçların genel adıdır
Tehdit ve şiddet uygulayan, Bünyesinde açık veya gizli işbölümü bulunan, Hiyerarşik yapıya sahip, Suç işlemeyi süreklilik haline getirmiş, Suç işlemeye elverişli malzemeye sahip, Haksız çıkar sağlamayı amaçlayan ez az 3 kişiden oluşan yapılara ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ denir.
Bir ekonominin belirli bir kişi başına gelir seviyesine ulaştıktan sonra ileri gidemeyip aynı seviyede sıkışıp kalması hâlidir.
Orta yaş krizi stres, hormonal değişiklik ve beynin yapısındaki bazı kimyasalların değişmesi sonucu oluşan psikolojik bir rahatsızlıktır. Orta yaş krizinin belirtileri; ani değişikler yapma, içgüdüsel olarak karar verme, uyku problemleri yaşama, görünüşe takıntı derecesinde önem verme, umutsuzluk hissi, alkol ya da uyuşturucu madde kullanımı, hayata karşı ilgisizlik, motivasyon kaybı, kilo değişimi ve sebepsiz fiziksel ağrılar olarak sıralanabilir. Orta yaş sendromu herkeste görülmez ancak yetişkin bireyler çoğunlukla bu dönemi yaşar. Stres bu sendromda oldukça büyük bir rol oynar. Orta yaş sendromu başarılı bir kariyere sahip olan insanlarda daha sık görülür. Bunun sebebi kişinin uzun yıllar boyu iş yükü altında olmasıdır. Kazanılan tecrübe ile stres belli bir yaşa kadar dengelenir. Kronik yorgunluk, menopoz ve andropoz gibi faktörler stres kontrolünü zorlaştırır.
Orta yaş krizi veya erişkin sendromu; kadınlarda menopoz, erkeklerde ise andropoz süreci öncesi değişen hormonal faaliyetlere bağlı olarak kişilerin cinselliğe karşı aşırı istek artışının oluşmasına verilen genel addır.
Yönlendirme, kılavuzluk etme anlamlarını taşıyan ve Fransızca orientation kelimesinin Türkçe söylenişi olan oryantasyon ile işe yeni başlayan çalışanların işin gerektirdiği tutum ve bilgileri edinmeleri, düşünsel ve/veya bedensel becerileri kazanmaları, bu şekilde en kısa zamanda kendilerini önemli hissederek kuruma aidiyet hissinin oluşması, işe ve kuruma uyumlarının sağlanması amaçlanır. Aynı zamanda çalışanın aktarılan bilgilere uyup uymadığı denetlenerek, sorular sorularak, hataları düzeltilerek hem işi öğrenmesi hem de eğitilmesi amaçlanır. İşletmelerde mevcut düzenin devamı, kurumsal hafızanın korunması ve gelişim için oryantasyon eğitimleri büyük önem taşır.
1299
Sened-i İttifak. (1808) Tanzimat Fermanı (1839) Islahat Fermanı (1856) I. Meşrutiyet- Kanun-ı Esasi (1876) II. Meşrutiyet ve Siyasi Partiler.(1908)
Orhan Gazi
Osmanlı minyatür sanatı Osmanlı saray kültürünü yansıtarak el yazmaları gibi lüks öğeleri süsleyen genelde Padişah ve diğer yüksek mertebelilere sunulmuş bir sanat şeklidir.
Arnavutluk.
II. Osman döneminde yapılan ıslahat hareketleri II. Osman döneminde birçok ıslahat hareketine girişilmiş ancak başarılı olunamamıştır. Bunlar: Yeniçeri Ocağı'nı kaldırarak yerine Anadolu Türkleri ve Türkmenlerden yeni bir ordu kurmak Başkenti İstanbul'dan Anadolu'daki bir şehre taşımak Kıyafet inkılabı yapmak[ Fatih Kanunnamesi'ni kaldırarak yeni bir kanun hazırlamak İlmiye sınıfın siyasi ve mali hakimiyetini kırarak din ocağı haline getirmek Fakat 1620 yılında katledirilerek öldürülmesi üzerine bu ıslahatlar sözde kalmıştır. IV. Murad döneminde yapılan ıslahat hareketleri 2 Eylül 1633 yılında birtakım ıslahat hareketleri gerçekleştirdi. Bunlar; Kahvehaneler yıktırıldı Tütün içmek yasaklandı Gece fenersiz sokağa çıkılmadı Bizzat IV. Murad akşamları kıyafet değiştirerek kontrole çıkar, kurallara uymayanları cellat yardımıyla başlarını keserdi. III. Selim döneminde yapılan ıslahat hareketleri III. Selim döneminde önemli ıslahatlar yapıldıysa da Kabakçı Mustafa isyanı sonucu geçerliğini yitirmiştir. Bunlar; Yeniçerilerin Esame alımı yasaklandı. Osmanlı-Rus savaşına katılmayan tımarlıların dirlikleri kesildi. 1792 yılında ise Halıcıoğlu'nda bir Humbaracı ocağı kurmuştur. Bu kışlanın bir bölümünde istihkamcı, diğer bir kısmında ise humbaracı yetiştiriliyordu. 1800 yılında Humbaracı Ocağına bağlı olarak Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn kuruldu. 1805 yılında yine bu okul inşaat ve seyrü sevafin adlı iki ana bölüme ayrılmıştır. 1793 yılında Nizam-ı Cedit ordusu kuruldu.1.600 asker İstanbul'da, diğer 12.000 kişi ise diğer vilayetlere gönderildi Nizam-ı Cedit ordusunda uygulanan talim zamanla imparatorluğun çoğu yerinde uygulanmaya başlandı. II. Mahmud döneminde yapılan ıslahat hareketleri II. Mahmud döneminin en önemli ıslahatı yeniçeri ocağını kaldırmasıdır. 1808 yılının ocak ayında Nizam-ı Cedit ordusunun devamı olan Sekban-ı Cedit ordusu kuruldu. Daha sonra Yeniçerilerin baskısıyla kaldırıldı. Yeniçeri Ocağı kaldırılarak yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediyye (17 Haziran 1826) ordusunu kurmuştur. Kıyafet inkılabı yaparak başlık, cepken ve şalvar yerine fes, ceket ve pantolon getirilmiştir. İlk posta teşkilatı kuruldu.[ İlk gazete olan Takvim-i Vekayi çıkarıldı. Divan-ı Hümayun kaldırılarak yerine Nazırlıklar kuruldu. 1827 yılında cerrahhane ve tıbhane birleştirilerek "Mektebi Tibbiyeyi Adliyeyi Şahane" kuruldu. Tulumbacılar Ocağı kuruldu. Mecmua-i Fünun Münif Paşa önderliğinde çıktı. PTT kuruldu. Telgraf müdürlüğü kuruldu. İlk buharlı gemi "Buğu" kullanılamaya başlandı. Şehir hatları kuruldu. İlk demir yolu hattı kuruldu. Darülmuallimin ,Darülmuallimat, İstanbul Üniversitesi, Mektebi Maarifi Adliyye kuruldu.
Osmanlı minyatür sanatı Osmanlı saray kültürünü yansıtarak el yazmaları gibi lüks öğeleri süsleyen genelde Padişah ve diğer yüksek mertebelilere sunulmuş bir sanat şeklidir. Minyatür sanatı İslam dünyasında özellikle yer bulmuş bir saray sanatıdır.
Otizm genellikle ilk 3 yaşta başlayan ve hayat boyu devam eden, kişinin etrafıyla sözel ve sözel olmayan şekilde uygun ilişki kuramaması şeklinde ifade edebileceğimiz gelişimsel bir bozukluktur. Günümüzde basit testler ile tanısı erken konulabilmektedir.
Bir şeyi yaptırma ya da engelleme gücünü elinde bulunduran kişi veya kurum. 2. Anlamı: Mevcut yönetim, siyasi iktidar, devlet ve hakimiyet.
Otoriter kişilik; muhafazakarlık, toplumsal normların ve geleneksel değerlerin sürdürülmesine karşı duyulan kuvvetli bir ihtiyaç ve bu değerlere aykırı davranışlarda bulunanların cezalandırılması için sert yasa ve kuralların gerekliliğine inanma eğilimlerin kümelendiği kişilik özelliğidir.
Öfkeyi doğru ifade etme becerisini kazanmaya “öfke kontrolü” denir. Öfke kontrolünde temel amaç; saldırganlıktan uzak, şiddet içermeyen, kişinin kendisine ve çevresindekilere zarar vermeyecek şekilde duygusunu ifade etme becerisini kazanmasıdır.
Başarısızlık sendromu ve öğrenilmiş çaresizlik sendromu, kişinin sonuca ulaşamaması durumunda sonucu değiştirmeyeceğine karşı oluşan ruh halidir.
Örf ve adet İnsanlar arasında tekrar tekrar yapılarak yerleşmiş olan davranışlar, kurallardır. Örf, lügatte (sözlükte) “tanıma, bilme, tanınan, bilinen” manalarına gelir. adet ise, itiyat, yani alışkanlık demektir. Örf, işle ve sözle; adet yalnız işle ilgilidir. adete teamül de denir.
Örüntü, belli bir yapıyı, belli bir bütünü oluşturan dallardan, birimlerden her biri, örnek, biçim. Örüntü devlet ise geçmişte kurulup yıkılan ama birbirini izleyen süreçler de yeniden var olan devlet anlamına gelmektedir. Buna da yine örnek olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni örnek verebiliriz. Geçmişimize baktığımız zaman tarihte birçok devlet kurmuş olmamız mesela Selçuklu, Osmanlı ve sonunda Türkiye Cumhuriyetini kurmuş olmamız, hepsinin birbirini izleyen birbiri ile bağlantılı bir biçimde oluştuğunun göstergesidir.
Özgür Suriye Ordusu Suriye Arap Cumhuriyeti'nde kurulan ve Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın temsil ettiği rejimi devirmek için savaşan, silahlı örgüttür.
Ötanazi, bir kişinin veya bir hayvanın yaşamını, yaşamlarının dayanılamayacak durumda olarak algılanması sebebiyle, acısız veya çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yaparak, yüksek dozda ilaç vererek veya kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırarak sonlandırmak. Ötanazi, bir kişinin veya bir hayvanın yaşamını, yaşamlarının dayanılamayacak durumda olarak algılanması sebebiyle, acısız veya çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yaparak, yüksek dozda ilaç vererek veya kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırarak sonlandırmak. Hollanda, Belçika ve Amerika Birleşik Devletleri
Özel hayatın gizliliği hakkı topluluk içinde yaşamaya mecbur olan insanların saygın, onurlu ve medeni bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmeleri için ihtiyaç duyulmuş bir haktır. Bu hak kişinin iradesi dışında özel hayatına ve aile hayatına ait bilgilere erişilememesini ve ifşa edilmemesini teminat altına alır.
Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır. Epidemi, bir bulaşıcı hastalığın, belirli bir popülasyondaki çok sayıda insana, kısa bir süre içinde hızla yayılmasıdır. Örneğin meningokok enfeksiyonlarında, iki hafta üst üste 100.000 kişide 15'ten yüksek vaka oranı epidemi olarak kabul edilir.

POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 6

  • POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 6
POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 6

POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 8

  • POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 8
POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 8